Logo

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
 7. Výrobek byl mechanicky poškozen nebo jsou odstraněny popř. poškozeny pečetí výrobce.

Postup při reklamaci

 1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu:
 3. Stöckl, spol. s r.o., Nad obcí I 33, Praha 4, 140 00
 4. Do zásilky uveďte důvod reklamace  a doporučujeme přiložit kopii daňového dokladu nebo doporučujeme uvézt číslo daňového dokladu.
 5. Výrobek zaslaný na reklamaci musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů.
 Převzetí zboží

Při doručení zásilky si prosím zkontrolujte neporušenost zásilky (v přítomnosti dopravce). V případě zjevného poškození obalu  zásilku nepřebírejte a sepište s dopravcem reklamační protokol.
 
 
Odstoupení od smlouv
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu s veškerým příslušenstvím, vysačkami atd. Zboží musí být schopné dalšího prodeje, poslat zpět v uvedené lhůtě. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží a zaslání přepravcem zpět.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 
Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku. Při zaslání zboží na dobírku necháme zboží vrátit zpět.
Nelze vracet zboží podlěhající rychlé zkáze.
Možnost vrácení zboží ve lhůtě 14 dní není možná při nákupu na IČ.
Možnost vrácení zboží nelze chápat jako 14. denní testování zboží, e shop neslouží jako půjčovna.
Důvod vrácení zboží nám nemusíte uvádět, ale budeme velmi rádi když nám ho sdělíte pro případné zlepšení našich služeb.
 
O vyřízené reklamaci budete obratem vyrouzuměni formou SMS a emailu (bude-li uveden). V případě nevyzvednutí vyřízené reklamace do 30-ti dnů bude předmět reklamace vzhledem skladovým kapacitám zlikvidován.